Hur ska man tänka kring IT-arbete och arbete i IT-system?