Hur ska man tänka kring IT-arbete och arbete i IT-system?

Om man arbetar med IT-systemens drift, underhåll och support eller förvaltning och utveckling bör arbetsuppgifterna klassificeras som IT-arbete (arbetsområde 45 eller 46). Arbetar man däremot i IT-system för att utföra sitt dagliga arbete ska man klassificeras inom det arbetsområde som är aktuellt för de arbetsuppgifter som utförs. Det kan gälla t. ex registreringar av saker i system eller framsökningar i system.