Hur klassificeras biträdande chefer?

Enbart chefer med formellt personalansvar klassificeras som chef i BESTA. Biträdande chefer utan formellt personalansvar klassificeras som medarbetare.