Hur klassificeras arbetsledning och projektledning?

Arbetsledning och projektledning klassificeras enligt de generella nivåbeskrivningarna för medarbetare (grupperingsnivå 1-6). Arbetsområde bestäms på samma sätt som i övriga BESTA, alltså det arbetsområde som arbetsuppgifterna i huvudsak kan kopplas till. En partsgemensam översyn av klassificeringen av arbetsledning och projektledning inleds under våren 2019.