Hur går klassificeringen till?

Steg 1

Bestäm vilket arbetsområde som de huvudsakliga arbetsuppgifterna tillhör. Läs vad som står om arbetsinnehåll och avgränsning under arbetsområdet för att bekräfta valet.

Steg 2

Markera med 1 om befattningen är en chefsbefattning eller med 2 om det är en annan befattning.

Steg 3

Bestäm grupperingsnivå enligt den generella nivåbeskrivningen för chefsbefattningar/andra befattningar och de exempel på arbetsuppgifter som finns angivna på olika nivåer inom det valda arbetsområdet. Anges med 1-6 för medarbetare och med A, Q, B eller C för chefer.

Steg 4

Ange eventuell lokal komplettering av arbetsområde eller grupperingsnivå. Om ingen lokal komplettering används anges detta med 00.

Steg 5

Markera enighet/oenighet vid samråd. Ange 0 vid enighet och 1 om oenighet om koden råder.

Steg 6

Ange yrkesspecificering enligt de befintliga alternativ som finns angivna för respektive arbetsområde.

Steg 7

Bestäm kompetenskategori enligt regeringens gällande definitioner. Ledningskompetens anges med L, kärnkompetens med K och stödkompetens med S.