Går det att ha yrkesspecifika kompletteringar?

Ja, det finns möjlighet att ha mer detaljerade funktionsindelningar anpassade efter specifik myndighet eller organisation (position 5-6, anges som 00 om lokal kompettering inte används).