Kan det enbart finnas chefer i nivå A och B i en verksamhet?

Nej. Finns det mellanchefer i nivå B måste det också finnas underställda chefer som klassificeras i nivå C.