60-72 Tekniskt och naturvetenskapligt arbete, anläggningsarbete, produktion m.m.