Tema Tjänsteansvaret

Skriften redogör för bestämmelserna om tjänsteansvaret på det statliga arbetstagarområdet och hanteringen av frågor om brott och tjänsteförseelser. Den innehåller också formulär för underrättelse, yttrande och beslut i sådana ärenden.

Pris: 50 kr/st