Tema Löneavdrag

Skriften redogör för hur en myndighet kan förfara när den önskar återkräva en fordran mot en arbetstagare, t.ex. göra löneavdrag som disciplinpåföljd.

Ladda ned

Pris: 50 kr/st