Strategisk verksamhetsutveckling - erfarenheter från utvecklingsprogrammet 2013-2014

Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling arrangeras gemensamt av Ekonomistyrningsverket och Arbetsgivarverket och är ett led i att förverkliga den statliga arbetsgivarpolitiken med fokus på hur den kan användas i syfte att utveckla en effektiv verksamhet.

Programmet genomfördes första gången 2012–2013 och en andra omgång pågick 2013–2014. De medverkande myndigheterna i omgång två av programmet delar här med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Mer information

Läs mer om utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling.