Omvärldsanalys - hur ser förutsättningar ut för de statliga arbetsgivarna efter 2015?

De statliga arbetsgivarna verkar i en omvärld som innefattar flera olika intressenter och aktörer. Trender och förändringar i omvärlden påverkar aktörerna vilket i sin tur påverkar deras krav på de statliga verksamheterna.

I den här skriften beskriver vi vilka trender och förändringar vi ser i omvärlden (oktober 2014). Utifrån dessa förutsättningar kan vi gemensamt utveckla och förbättra den statliga arbetsgivarpolitiken.