Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-31)

Skriften är ett stöd och en vägledning i frågor som rör arbetsmiljö, sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering. Skriften riktar sig till dig som är statlig arbetsgivare. Skriften har reviderats 2022-08-31.

Revideringar har skett bland annat med anledning av lagändringar som gäller från och med 1 september 2022. Lagändringarna innebär särskilda regler avseende rätten till sjukersättning för äldre i förvärvsarbetande ålder samt nya regler gällande Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp. Revideringen omfattar även en något mer utförlig text om arbetsskada vid smitta samt ett förtydligande när det gäller sjuklön vid byte av arbetsgivare.