När samarbetet spirar – berättelser om strategisk verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling på strategisk nivå är både utmanande och stimulerande. I den här antologin berättar några statliga verksamheter som gjort strategiska utvecklingsresor om sina erfarenheter – och varför samarbete med andra ofta varit en nyckel till framgång. Läs och låt dig inspireras!

2012–2015 deltog totalt 29 statliga arbetsgivare och 107 chefer i verksamhetsledande ställning i Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling, som arrangerades gemensamt av Ekonomistyrningsverket och Arbetsgivarverket. I antologin kan du läsa berättelser från några av de medverkande organisationerna om hur de arbetat med strategiska utvecklingsfrågor – ofta i samarbete över organisationsgränserna.

Pris: 0 kr/st