Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket har cirka 250 medlemmar varav huvuddelen är statliga myndigheter. Arbetsgivarverket är den medlemsorganisation som förverkligar de statliga verksamheternas arbetsgivarpolitiska samverkan och förhandlar fram centrala avtal med de fackliga organisationerna.

I denna skrift ges en övergripande bild av Arbetsgivarverkets uppdrag och rollen att tillsammans med medlemmarna utveckla arbetsgivarpolitiken.

Pris: 0 kr/st