Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan - vill du vara med?

Arbetsgivarverkets medlemmar vill ha ett utvecklat medarbetarskap, i såväl den egna verksamheten som i staten som helhet. I syfte att stödja detta erbjuder Arbetsgivarverket aktiviteten Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan.

OBS. Aktiviteten riktar sig till Arbetsgivarverkets medlemmar.