MBL-cirkulär

Skriften redogör för medbestämmandelagen och dess tillämpning på det statliga avtalsområdet.

Ladda ned

Pris: 60 kr/st