LRA eller överklagande?

Skriften redogör för bestämmelserna om hur beslut i personalärenden på det statliga arbetstagarområdet kan överprövas.