Lönesättningen i staten - samvariationen mellan lön och bakgrundsfaktorer

Rapporten visar att lönegrundande faktorer såsom arbetsuppgifternas svårighetsnivå och arbetsområdets inriktning förklarar en mycket stor andel av skillnaderna i lön.

Traditionellt viktiga faktorer som ålder och anställningstid har förlorat i förklaringsvärde under senare år, medan faktorer utanför statistiken fått en större betydelse. En tolkning är att den individuella prestationsbaserade lönesättningen samt marknadsrelaterade faktorer har fått en större betydelse än tidigare.