Lönen som styrmedel

Skriften är tänkt att vara en vägledning till myndighetschefen och dennes ledningsgrupp för ett eget utvecklingsarbete.

Skriften belyser vad som ingår i det lokala lönebildningsarbetet på en generell nivå. Därför behöver hänsyn tas till förutsättningar och förhållanden på lokal nivå då dessa varierar. Det förekommer naturligtvis alternativa arbetssätt och ordningar hos myndigheterna. Likaså varierar chefernas befogenhet när det gäller lönesättning och hantering av andra anställningsvillkor.

Pris: 50 kr/st