Ledarskap i en lärande organisation – lärdomar och idéer

Skriften förmedlar erfarenheter och insikter samt pekar på utvecklingsmöjligheter för ledarskap i en lärande organisation. Den syftar till att bidra till arbetet med statliga arbetstagares kompetensutveckling.

Skriften finns endast att beställa.

Pris: 70 kr/st