Korta fakta om staten som arbetsgivare

Korta fakta om staten som arbetsgivare innehåller jämförelser mellan staten och andra sektorer på arbetsmarknaden. Du hittar fakta om bland annat antal anställda liksom könsfördelning, utbildningsnivå och geografisk spridning av de statsanställda.

Faktabladet vänder sig till nyanställda i staten, studerande och anställda i andra sektorer på arbetsmarknaden.