Konsten att sätta lön - en fråga om förnuft, självkännedom och civilkurage

Boken vänder sig till dig som är chef och lönesättare - inom offentlig eller privat sektor.

Den är tänkt att på ett lättillgängligt sätt öka din medvetenhet om känslolivets fällor och förnuftets inflytande när du bedömer dina medarbetares prestationer inför lönesättningen.