Kompetensstrategier – bärande lärdomar

Skriften behandlar vilka lärdomar som kan dras av myndigheters utvecklingsarbete med strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling av de anställda.

Skriften finns endast att beställa.

Pris: 70 kr/st