Från politisering till professionell arbetsgivarroll - Arbetsgivarpolitik i statlig sektor 1994-2014

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen ger de statliga arbetsgivarna en unik möjlighet att i samverkan skapa förutsättningar för en förvaltning av högsta klass. När Arbetsgivarverket 2014 fyller 20 år finns det all anledning att berätta historien om den arbetsgivarpolitiska delegeringens tillkomst och uppmärksamma dess stora betydelse, inte bara för utvecklingen av svensk statsförvaltning utan för hela den svenska lönebildningen.