Författningar för statliga arbetsgivare 2021

Författningsboken innehåller allmänna arbetsrättsliga bestämmelser, författningar med särbestämmelser för statliga anställningar samt de statliga huvudavtalen.

Boken finns att beställa hos Norstedts Juridik på uppdrag av Arbetsgivarverket.

Beställ boken