Författningar för statliga arbetsgivare 2019

Författningsboken innehåller allmänna arbetsrättsliga bestämmelser, författningar med särbestämmelser för statliga anställningar samt de statliga huvudavtalen.

Boken ges ut av Norstedts Juridik AB på uppdrag av Arbetsgivarverket.

Beställ boken