Författningar för statliga arbetsgivare 2017

Författningsboken innehåller allmänna arbetsrättsliga bestämmelser, författningar med särbestämmelser för statliga anställningar samt de statliga huvudavtalen.

Boken ges ut av Wolters Kluwer på uppdrag av Arbetsgivarverket.

Beställ boken