Chef i staten - din roll som arbetsgivare

Statliga myndigheter står dagligen inför utmaningar när det gäller att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet. För att åstadkomma goda arbetsresultat är det viktigt att ha en tydlig arbetsgivarroll och ett väl utvecklat chefs- och ledarskap.

Med den här skriften vill vi ge dig som är chef och därmed arbetsgivarföreträdare i staten en introduktion till vad det innebär att företräda arbetsgivaren. Vi vill visa på vilket sätt en tydlig arbetsgivarroll och arbetsgivarpolitik underlättar för dig och dina medarbetare att bedriva verksamhet och att utveckla den.

Obs, skriften innehåller enstaka felaktiga hänvisningar och delvis inaktuell information som t.ex. i förordet. Skriften revideras just nu och ny version kommer att publiceras 2019.

Pris: 50 kr/st

40 kr/st om du beställer 50 eller fler.

30 kr/st om du beställer 100 eller fler.