Central Government and delegated employer responsibility

Skriften redogör på engelska för den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten, hur Arbetsgivarverket är uppbyggt och hur det svenska förhandlingssystemet fungerar.

Pris: 0 kr/st