Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Skriften vänder sig främst till de medlemmar inom Arbetsgivarverket som inte tidigare arbetat med profilering och som är nyfikna på hur begreppet kan tolkas och möjliga angreppssätt och metoder för arbetet.

Pris: 0 kr/st