Att arbeta statligt - viktiga arbeten och moderna villkor

Skriften innehåller en sammanställning av förmåner och villkor för dig som jobbar statligt. Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar.

De flesta förmåner som beskrivs i den här skriften har Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna kommit överens om genom avtal.

Skriften är reviderad 2016-02-22