Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn

Skriften innehåller en sammanställning av förmåner och villkor för arbetstagare i affärsverken. Den behandlar lön, arbetstid, semester och annan ledighet, olika typer av försäkringar med mera.