Arbetsgivarsamverkan för arbetsgivarpolitisk utveckling

Skriften redogör för varför det är viktigt att bedriva en sammanhållen statlig arbetsgivarpolitik och varför statliga arbetsgivare behöver samverka i sådana frågor.