Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen

Skriften belyser hur den lokala lönebildningen inom den statliga sektorn påverkas av lönebildningen i andra sektorer.

Den baseras på ekonometriska tidserieskattningar av löneutvecklingen för de privata och statliga tjänstemännen under perioden 1970-2002.