Vill högskolestudenter jobba statligt? En undersökning om högskolestudenters syn på attraktivitet, karriär och statliga jobb.

För att mäta högskolestudenters syn på attraktivitet, karriär och jobb har Arbetsgivarverket samarbetat med undersökningsföretaget Universum. Undersökningen visar på ett stort intresse för statligt arbete med hänsyn tagen till sektorns storlek.

Arbetsgivarverkets undersökning är en del av Universums studentundersökning Företagsbarometern 2017. Undersökningen omfattar 21 990 högskolestudenter över hela landet från olika utbildningsinriktningar.

Det finns flera syften med undersökningen. Ett är att övergripande mäta intresset för en framtida karriär inom staten, ett annat skäl är att ge medlemmarna kunskap om de faktorer som styr högskolestudenters karriärval.

I rapporten har ett urval från undersökningen sammanställts och kommenterats av kommunikationschef Lars Andrén.