Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män i staten med hjälp av den partsgemensamma lönestatistiken. Syftet är att beskriva löneskillnaderna år 2019 samt hur de förändrats åren 2004-2019. Materialet i analysen omfattar myndigheter under regeringen. Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar eller myndigheter som sorterar under riksdagen ingår inte i det statistiska materialet.