Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2008-2018

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män. Det har gjorts med hjälp av de centrala parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten redovisas en uppföljning av de undersökningar som tidigare publicerats.

Syftet är att kartlägga dels löneskillnaderna år 2018, dels hur de förändrats åren 2008-2018.