Ny chef i staten - statliga nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare

Möjligheten att bidra till samhällsnytta och rätt mandat och befogenheter ligger i topp när nyanställda chefer i staten rankar vad som är mest attraktivt hos arbetsgivaren. Det visar denna rapport där Arbetsgivarverket brutit ut chefernas svar ur undersökningen "Vägval för samhällsnytta och utveckling" som kartlade vad nyanställda i staten värderar vid val av arbetsplats.