Löneutveckling på det statliga området 2016-2017

Arbetsgivarverkets årliga rapport Löneutveckling på det statliga avtalsområdet ger en översiktlig bild av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling inom det statliga avtalsområdet.

Uppgifterna baserar sig på den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in i september varje år. Denna rapport redovisar utfallet från statistikperioden september 2016 – september 2017.