Kompetensbarometern våren 2021

Kompetensbarometern våren 2021 bygger på frågor till Arbetsgivarverkets medlemmar hos Arbetsgivarverket. Frågorna handlar om kompetensförsörjning och ekonomi i staten, både vad gäller nuläge och prognos.

Kompetensbristen inom staten ökar igen. Framförallt är det it-kompetens som är svår att hitta, men även jurister har blivit svårare att rekrytera. Samtidigt har många medlemmar svårt att få anslagen att räcka till, trots att budgeten växt. Under pandemin ökade anslagssparandet men redan 2021 väntas en större andel låna än spara.