Kompetensbarometern hösten 2020

Kompetensbarometern hösten 2020 bygger på frågor till statliga myndigheter och frivilliga medlemmar hos Arbetsgivarverket. Frågorna handlar om kompetensförsörjning och ekonomi i staten, både vad gäller nuläge och prognos.

Kompetensbristen inom staten minskar och det har blivit lättare att behålla personal. Många medlemmar har fått större budget men har svårt att få anslagen att räcka till.