Avgifter och skatter 2020

I slutet av varje år publicerar Arbetsgivarverket en sammanställning där avgifterna enligt lag och avtal är omräknade till en genomsnittlig procentsats på utbetald lön.

I rapporten ges en överblick över de avgifter och skatter som statliga myndigheter har betalat innevarande år och hur mycket de ska betala kommande år. Därutöver finns korta beskrivningar av premierna och kommentarer om utvecklingen.