Arbetsmiljön i statlig sektor 2015

Rapporten Arbetsmiljön i statlig sektor 2015 ger både en nulägesbeskrivning och ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av arbetsmiljön i statlig sektor.

I rapporten presenteras ett urval av frågor från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning. Syftet är att åskådliggöra arbetsmiljön i statlig sektor i jämförelse med tidigare undersökningar samt jämföra med andra sektorer och arbetsmarknaden som helhet.

Förändringarna för statsanställda i arbetsmiljöundersökningen år 2015 är relativt små jämfört med motsvarande undersökning vid tidigare tillfällen.