Arbetsmiljö i staten, arbetsmiljörapport 2019

Ett systematiskt och aktivt arbetsmiljöarbete gör arbetslivet hållbart. Det leder också till en mer effektiv verksamhet. Arbetsgivarverkets arbetsmiljöundersökning genomförs vartannat år.

Redovisningen baseras på svaren från gruppen statligt anställda i SCB:s arbetsmiljöundersökning för hela arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöundersökningen för 2019 visar att statsanställda är i hög grad nöjda och upplever flexibilitet i arbetet. Däremot upplevs hög arbetsbelastning och otydliga mål som ett större problem för statsanställda än på övriga arbetsmarknaden.