Arbetad tid och frånvaro - tidsanvändningsstatistik 2006-2009

Mellan åren 2006 och 2009 har den arbetade tiden exklusive övertid uppgått till omkring 75 procent av ordinarie arbetstid. Skillnaderna över tid är relativt små. Kvinnor har i genomsnitt en betydligt lägre andel arbetad tid än män.