Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko i lydelse från och med 2013-06-01 har uppdaterats med ändringar och tillägg till och med 2014-02-01.

2017-10-04 Uppdatering:

Nya avtal klara inom den statliga sektorn

OBS! 6 kap. 3 §, andra stycket saknas i texten och återges i utdrag ur förhandlingsprotokoll.

Arbetsgivarverket har också slutit:

  • Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O
  • Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.