Samarbetsavtal för det statliga avtalsområdet

Avtalet reglerar vissa gemensamma principer och ordningen för de centrala förhandlingarna inom det statliga avtalsområdet för såväl obligatoriska som icke-obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket.

Dessutom reglerar avtalet inrättandet av Samarbetskommittén respektive Samarbetsrådet.

Pris: 30 kr/st