Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

I detta avtalstryck publiceras RALS 2010-T med den lydelse fr.o.m. 2013-10-01 som parterna har enats om enligt förhandlingsprotokoll 2010-10-25,2011-03-07, 2012-10-25 och 2013-10-04 samt förhandlingsprotokoll rörande principöverenskommelse rörande Partsrådets finansiering och verksamhet 2013-09-30 samt överenskommelse 2014-01-14 om fyra särskilda utvecklingsområden. Förhandlingsprotokollen samt bilagor till dessa publiceras i detta avtalstryck.

Detta avtalstryck publiceras i serien Centrala avtal med nr 2014:3 (med ändringar t.o.m. 2013-10-04). Avtalstrycket ersätter Centrala avtal nr 2013:3.

2017-10-04 Uppdatering:

Nya avtal klara inom den statliga sektorn