Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017-2020)

Arbetsgivarverket och OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna (OFR/S,P,O) har slutit Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga området (RALS 2017-2020) m.fl. avtal.

I detta avtalstryck publiceras RALS 2017-2020 med den lydelse som parterna enats om från och med den 1 oktober 2017. Avtalstrycket inleds med det förhandlingsprotokoll genom vilket parterna slöt överenskommelsen. Därefter följer de olika bilagor som tillhör protokollet. Avslutningsvis följer de protokoll som reglerar Partsrådets verksamhet.

RALS 2017-2020 ersätter RALS 2016-2017 som enbart publicerades i digital form på webbplatsen och som sedan tidigare ersatt avtalstrycket "Centrala avtal nr 2014:01".