Avtal om korttidsarbete

Detta avtal kan bara tillämpas hos de arbetsgivare som är icke-obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket och som i övrigt omfattas av tillämpningen av lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.